شراز
  • آرامگاه حافظیه

    شیراز شهر شعر و شاعری و مهد پرورش گنجینه‌های ادب فارسی ایران زمین است. حافظیه شیراز منزل جاویدان رند عالم‌سوزی است که سال‌ها با دوست مروت کرد و با دشمن مدارا.این بنا به فرمان رضاشاه به علی‌اصغر حکمت، وزیر آموزش و پرورش وقت و برپایهٔ طرحی از آندره گُدار طراحی و بازسازی شد. مجری آن، علی ریاضی، رئیس اداره آموزش و پرورش فارس، و سرپرستش علی سامی بودند. خواجه شمس الدین محمد ...