درخت کیش
  • درخت سبز کیش

    درخت سبز کیش

    کهنسال‌ترین درخت لور یا انجیر همان انجیر معبد  چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ سال عمر دارد که واقع در کیش هست، این درخت سبز در ابتدا تنه است، ولی با رشد درخ ...