دلایل وقوع زمین لرزه
  • چرا زلزله اغلب شبها رخ میدهد؟

    چرا زلزله اغلب شبها رخ میدهد؟

    تا به حال به موضوع دقت کرده اید که زمین لرزه ها اغلب در شب اتفاق می افتد؟ این باور در میان مردم شکل گرفته است که زلزله ها و به خصوص زلزله های شدید در هنگام شب رخ می دهد. دلیله این موضوع چیست؟ مراکز زلزله سنجی و کارشناسان زلزله نگاری در پی پاسخ به این مطلب آمده اند که این سوال را به صورت علمی و عمومی پاسخ دهند. با تور مشهد همراه باشید. رابطه ی بین و ...