میری
  • شهرهای دیدنی مالزی

    شهرهای دیدنی مالزی

    Sightseeing Cities in Malaysia مالزی را باید یکی از توریستی ترین کشورهای آسیا دانست. تنها ۲۵.۸۳ میلیون گردشگر در سال ۲۰۱۸ از این کشور بازدید داشته اند. مالزی کشوری است که از موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی خاصی برخوردار بوده و به همین علت نیز محل وجود چندین نژاد و فرهنگ مختلف و متفاوت است. بومیان این کشور مالایی بوده و نژادهای هندی و چینی نیز بخش ز ...