تور استانبول با پرواز ماهان

تورهای استانبول با هواپیمایی ماهان جزو پرتقاضاترین تورهای استانبول میباشد، چرا که پرواز ماهان جزو ایرلاین های خوب و ایمن ایرانیست که همه روزه در چندین ساعت پروازی به مقصد فرودگاه جدید استانبول حرکت دارد.
پرواز تهران به استانبول معمولا در 3 ساعت پروازی از جمله 6:30 و 7:50 و 17:15 انجام میشود.
پرواز استانبول به تهران نیز معمولا در 3 ساعت پروازی ازجمله 10 و 11 صبح و ساعت 21:30 و 22:30 انجام میشود.
ساعات پروازی گفته شده بعضا در روزهای مختلف متفاوت خواهد بود.