درباره رستوران معین درباری
  • رستوران معین درباری مشهد

    رستوران معین درباری مشهد

    افتتاح اولین رستوران معین درباری در سال ۱۲۸۰ درسال ۱۲۸۰ هجری شمسی مصادف با سلطنت مظفرالدین شاه قاجار بود که حاج اصغرمعین درباری در محله چهارسوی نوغان اولین رستو ...