رستوران های مشهد
  • رستوران پسران کریم مشهد

    رستوران پسران کریم مشهد

    رستوران پسران کریم مشهد در سال ۱۳۵۹ در خیابان طالقانی افتتاح گردید و از رستوران های بی نظیر و قدیمی شهر مشهد است و از سال 1376 در محل فعلی واقع در بلوار خیام 23 ...