زیست خاور مشهد
  • مجتمع تجاری زیست خاور مشهد

    مجتمع تجاری زیست خاور مشهد

    زیست خاور مشهد که یکی از اولین مجتمع های مرتفع مشهد بود با ارتفاع 68 متر در در17 طبقه و 700 واحد تجاری و مسکونی ساخته شد و از بزرگ ترین ساختمان های تجاری و مسکو ...