عکس مسجد گوهرشاد مشهد
  • مسجد گوهرشاد مشهد

    مسجد گوهرشاد مشهد

    مسجد گوهرشاد مشهد که در سال هشتصد و بیست و یک هجری قمری به دستور گوهرشاد همسر شاهرخ تیموری ساخته شد، جزء بزرگترین مسجدهای 4 ایوانی ایران می باشد و در ...