مساجد استانبول
  • مسجد سلطان احمد

    مسجد سلطان احمد

    یکی از جذابه های زیبای کشور ترکیه مسجد سلطان احمد یا اگر بخوایم به زبان مردم بگوییم مسجد آبی است . این مسجد در طول سال های  1609 تا 1619  به دستو ...

  • استانبول مسجد ایاصوفیه

    استانبول مسجد ایاصوفیه

    مسجد ایاصوفیه استانبول یکی از جذابه های گردشگری استانبل مسجد ایاصوفیه استانبل است که یک شاهکار جذاب از امپراطوری عثمانی ها است. بیشتر مردم وزه ای ...