مساجد استانبول
  • مسجد سلطان احمد

    مسجد سلطان احمد

    یکی از جذابه های زیبای کشور ترکیه مسجد سلطان احمد یا اگر بخوایم به زبان مردم بگوییم مسجد آبی است . این مسجد در طول سال های  1609 تا 1619  به دستور سلطان احمد اول ساخته شده دلیل نام گیری این مسجد این است که پس از مرگ سلطان احمد اسم  نام او را بر این مسجد گذاشته اند.وقعیت مکانی این مسجد در یکی از محله های قدیمی استانبول قرار گرفته است. فاصله کیکی از ...

  • استانبول مسجد ایاصوفیه

    استانبول مسجد ایاصوفیه

    مسجد ایاصوفیه استانبول یکی از جذابه های گردشگری استانبل مسجد ایاصوفیه استانبل است که یک شاهکار جذاب از امپراطوری عثمانی ها است. بیشتر مردم وزه ایاصوفیه استانبل را به اسم مسجد ایاصوفیه می شناسند. این نبا پس از ساخته شدن به مسجد تبدیل می شود و حالا به موزه تبدیل شده است. این موزه در دل خود بسیاری شگفتی و خاطرات را جای داره که جذابیت زیادی برای مسافرا ...