پارک های آبی مشهد
  • پارک ساحلی آفتاب مشهد

    پارک ساحلی آفتاب مشهد

    پارک ساحلی آفتاب مشهد جنب الماس شرق، در انتهای بلوار خیام شمالی و ميدان بهارستان ساخته شده و جزء بزرگترین پارک های آبی طبقاتی در دنیا است. مجموعه ...