کافه یخ
  • کافه یخی کیش

    کافه یخی کیش

    کافه سانتی گراد کیش کافه یخی کیش از نماد سرما ، یخ و قندیل  در مبلمان و میز و صندلی و دیوارها گرفته تا لوسترها ، همه تداعی کننده سوز و سرمای عصر ...