کریزی بوت
  • تفریحات هیجانی کیش

    تفریحات هیجانی کیش

    تفریحات هیجانی کیش بیشتر مسافران تور کیش که به جزیره کیش سفر میکنند، به خصوص جوان ترها و آن هایی که عاشق کارهای هیجانی و بازی و تفریح اند، خودشان را خیلی زود به ساحل و جاهای هیجانی کیش می رسانند و سرگرم تفریحات آبی هیجان انگیز میشوند. تفریحات آبی تورکیش آن دسته بازی ها و سرگرمی هایی هستند که در آب انجام می گیرد؛ بعضی بر روی سطح آب، بعضی بر بلندیِ آ ...