جایروکوپتر
  • جایروکوپتر در کیش

    جایروکوپتر در کیش

    تفریحی هیجان‌انگیز در آغوش آسمان جزیره زیبا و جذاب کیش  ،بیشک از مسیر های است که هر خانواده ای برای سفر ان را انتخواب میکنند  کهاین جزیره یک مسافرت جذاب و خاطره انگیز وجود دارد.زیرا میتوانید بایک سفر به چندین جای  متفاوت بروید وجود تفریح ​​هیجانانگیز بسیار زیاد در کنار جاذبه گردشگری تاریخی همانند کشتی یونانی ، شهر زیرزمینی کاریز ، آبانبار سنتی ...