گورستان اجنبی ها
  • قبرستان انگلیسی ها قشم

    قبرستان انگلیسی ها قشم

    قبرستان انگلسی ها قشم بزرگ ترین جزیره ی ایران و مستقل ترین جزیره دنیاست. قدمت جزیره قشم به دوره ساسانی می رود. نام گذاری این جزیره به زمان ساسانیان بر میگردد.جز ...