پارک های مشهد
  • باغ پرندگان سپاد مشهد

    باغ پرندگان سپاد مشهد

    باغ پرندگان سپاد مشهد نخستین باغ پرندگان در شرق کشور می باشد که با مجوز دامپزشکی در منطقه تجاری گردشگری سپاد احداث شده است. فضای بکر طبیعت باغ پرندگان مشهد از و ...